Blog

कीटकनाशकांचा रिझल्ट कसा ओळखावा?
कीटकनाशकांचा रिझल्ट कसा ओळखावा?
Sep 20, 2023
पूर्वी नवीन कीटक नाशकाची ट्रायल घायची असल्यास, त्या प्रॉडक्टचे लहान बाटल्यातले नमुने आम्ही शेतकऱ्यांना द्यायचो. ४-५ शेतकऱ्यांच्या शेतात ट्रायल घ्यायचा कार्यक्रम असायचा. शेतकऱ्याच्या उपस्थितीत औषध शेतात फवारायचो.